CLB Tình Nguyện Ngàn Hạc Giấy (CLB NHG) là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, phi chính trị, chia sẻ thông tin về các hoàn cảnh khó khăn, là cầu nối những hoàn cảnh khó khăn với các cá nhân, đơn vị, tổ chức hoạt động xã hội trong và ngoài nước. Liên kết các cá nhân, đơn vị, tổ chức hoạt động tình nguyện trong và ngoài nước để tăng thêm sự hiệu quả trong công tác tình nguyện của các cá nhân, đơn vị, tổ chức này.

Ra đời vào ngày 07/07/2007, CLB NHG là nơi sinh hoạt, giao lưu giữa các bạn trẻ đam mê công tác tình nguyện, những nhà hảo tâm mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vẫn đang tồn tại trên đất nước Việt Nam.

Hiện nay CLB NHG đang hoạt động tại hai thành phố lớn của Việt Nam là TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội.